RODO

RODO

Drogi Kliencie! Użytkowniku naszego Sklepu!

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę. Poniżej przedstawiamy informacje, dotyczące przetwarzania
Twoich danych osobowych. Informacje te, związane są z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Korzystając z naszej strony i logując się do sklepu, przekazujesz nam szereg danych osobowych.
Dziękujemy za zaufanie! Z naszej strony podejmujemy działania, aby chronić Twoje dane.
Administratorem Twoich danych jest firma OKEDA Krzysztof Kmiecik, ul. Rajdowa 3/25, 94-003 Łódź, NIP 7322044283.

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
1. wykonanie wiążącej nas umowy lub podjęcie działania na Twoje żądanie, w tym dokonanie
odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe, sprzedaż i dostawa towarów oraz przyjęcie ich zwrotu, obsługa
reklamacji, umożliwienie Tobie wygodnego dokonywania płatności dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. umożliwienia Tobie korzystania z serwisu poprzez założenie i prowadzenie indywidualnego konta
użytkownika, bez konieczności wielokrotnego ponownego wpisywania danych, również na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO;
3. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. podejmowania działań marketingowych, przykładowo wyświetlania Tobie dopasowanej do Twoich
potrzeb informacji handlowej, w ramach podstawy z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Aby dostosować nasz
serwis do Twoich oczekiwań, a jednocześnie dostarczyć nam narzędzi analitycznych dokonujemy
automatycznego przetwarzania Twoich danych celem ustalenia Twoich preferencji i aktywności w
serwisie. Nie podejmujemy jednak wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoływały wobec Ciebie skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykorzystujemy Twoje dane
do wysyłania Tobie informacji handlowej, w tym newslettera.
6. Dane przetwarzamy również na wypadek dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
W każdym dużym przedsięwzięciu handlowym niezbędna jest współpraca z partnerami. Niekiedy w
ramach tej współpracy Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów. Dlatego poza
naszymi upoważnionymi pracownikami, odbiorcami Twoich danych będą: operatorzy i zarządcy
systemami informatycznymi, płatniczymi, nasi dostawcy, firmy transportowe, kurierskie i pocztowe,
biura księgowe, kancelarie prawne i windykacyjne.
Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji danego procesu. W przypadku
samego korzystania z serwisu lub wysyłania korespondencji handlowej, Twoje dane będą przetwarzane
tak długo, jak będziesz zainteresowany korzystaniem z tych usług. W przypadku sprzedaży, okres
przechowywania danych będzie uwzględniał wymogi prawne w zakresie przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej, a w zakresie wzajemnych obowiązków, okresy rękojmi, gwarancji oraz
przedawnienia roszczeń (z uwzględnieniem karencji na doręczanie korespondencji przez Sądy lub
pocztę).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla uwzględnienia wykonania umowy, a w
przypadku sprzedaży towarów, także jej podatkowego dokumentowania. Informujemy, że na warunkach
określonych w przepisach prawa, masz prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed jej cofnięciem. W przypadku chęci skorzystania z tych praw, skontaktuj się z nami
wykorzystując wyżej podane dane kontaktowe. Ponadto informujemy, że masz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl