POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego OKEDA SKLEP | elazienka-okeda.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) i informuje o nich.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma OKEDA Krzysztof Kmiecik z siedzibą w Łodzi (94-003), ul. Rajdowa 3/25, NIP: 7322044283, Regon: 381493527, zwana dalej OKEDA,
 3. OKEDA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

2. Jak zbieramy dane?

 1. OKEDA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadkach:
 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 • użytkowania serwisu.
 1. Rejestracja konta służy ułatwieniu klientom korzystania z serwisu, w tym upraszcza dokonywanie zakupów.   Dlatego w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 • adres e-mail;
 • dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.
 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 2. Dokonanie zakupów możliwe jest także bez rejestracji konta. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 
 • adres e-mail;
 • dane adresowe : kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
 • imię i nazwisko, 
 • numer telefonu,       
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:                            
 • firmę przedsiębiorcy
 • numer NIP.
 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. Korzystanie z serwisu jest także możliwe bez rejestracji konta i bez podawania wyżej wskazanych danych osobowych, jeżeli Klient nie dokonuje zakupu, a jedynie zapoznaje się z treściami publikowanymi na Stronie
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

3. Jak przetwarzamy zebrane dane?

 1. Dane przetwarzamy w następujących celach:
 • wykonanie wiążącej nas umowy lub podjęcie działania na żądanie klienta, w tym dokonanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, sprzedaż i dostawa towarów oraz przyjęcie ich zwrotu, obsługa reklamacji, umożliwienie klientowi wygodnego dokonywania płatności dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Podstawą tego przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • umożliwienia klientowi korzystania z serwisu poprzez założenie i prowadzenie indywidualnego konta użytkownika, bez konieczności wielokrotnego ponownego wpisywania danych, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej, gdzie podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • podejmowania działań marketingowych, przykładowo wyświetlania klientowi dopasowanej do jego potrzeb informacji handlowej, w ramach podstawy z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Aby dostosować nasz serwis do oczekiwań klientów, a jednocześnie dostarczyć nam narzędzi analitycznych dokonujemy automatycznego przetwarzania danych celem ustalenia preferencji klienta i aktywności w serwisie. Nie podejmujemy jednak wobec klientów decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoływały wobec klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie  wpływały na klienta.
 • jeśli klient wyrazi na to zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykorzystujemy jego dane do wysyłania na jego adres e-mail informacji handlowej, w tym newslettera.
 • dane przetwarzamy również na wypadek dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. W ramach współpracy  z klientami dane  mogą być przetwarzane przez naszych partnerów. Dlatego poza naszymi upoważnionymi pracownikami, odbiorcami tych danych będą: operatorzy i zarządcy systemami informatycznymi, płatniczymi, nasi dostawcy, firmy transportowe, kurierskie i pocztowe, biura księgowe, kancelarie prawne i windykacyjne.
 2. Państwa dane przechowujemy w zależności od procesu:
 • w zakresie danych podawanych dla celów prowadzenia konta, do czasu likwidacji konta,
 • w zakresie danych przekazywanych dla celu zakupu, do czasu upływu terminu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń, zaś w zakresie przetwarzania danych dla celów księgowo – podatkowych, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w który dokonano zakupu,
 • w zakresie danych podawanych na potrzeby wysyłki newslettera, do czasu wycofania zgody.
 1. Podanie przez Państwa wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne dla realizacji danej umowy. W przypadku sprzedaży, podanie danych jest także wymogiem ustawowym, w przypadku żądania wystawienia faktury.

 4. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez OKEDA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez OKEDA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.                                                                                              
 2. OKEDA wykorzystuje dwa typy plików cookies:            
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1. OKEDA wykorzystuje cookies własne w celu:
 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. OKEDA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura OKEDA, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. OKEDA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez OKEDA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. OKEDA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 3. Klient w każdej chwili może zablokować lub usunąć pliki cookies przechowywane w pamięci swojego komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięci cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" wybranej przeglądarki internetowej. Można też skorzystać z poniższych schematów:
 • przeglądarka Mozilla Firefox: Narzędzia->Opcje->Prywatność
 • przeglądarka Internet Explorer: Narzędzia->Opcje internetowe->Prywatność
 • przeglądarka Google Chrome: Ustawienia->Pokaż ustawienia zaawansowane-> Ustawienia treści.

5. Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dane osobowe zbierane przez OKEDA za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy OKEDA.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: "Jak przetwarzamy zebrane dane?".
 4. Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, (jeżeli taka została udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dla Klientów, którzy mają założone konto, dostęp i sprostowanie danych osobowych możliwe są także po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych. W określonych, prawem przewidzianych sytuacjach, OKEDA może odmówić usunięcia danych Klienta.
 7. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 8. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. OKEDA nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 9. OKEDA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl